Pangira – पांगिरा

SKU: 15324
Publisher:
Our Price

225.00

Product Highlights

उद्ध्वस्त खेडी, वैराण राने पाण्याचा गैरवापर, दुष्काळाचे शापित गाणे टपो-या कणसांसारखी मातीतली माणसे आधुनिकीकरण, सहकार अन् ‘लोकशाय’चा फेरा गावच्या काळया – पांढरीचे एका तपाचे तीन-तेरा हाच पांगिराचा लोकविलक्षण पसारा!

Quantity:
in stock