Trikalvedha – त्रिकालवेध

SKU: 15229
Publisher:
Our Price

325.00

Product Highlights

कुमार केतकरांची नजर भूतकाळाकडे मागे वळते;तेव्हा त्यांना एखादाच देश-प्रदेश, एखादीच घटना,एखादीच व्यक्ती-विभूती, एखादाच लोकसमूहपाहायचा नसतो.त्यांना टप्प्यात आणायचा असतोसा-या मानवी संस्कृतीचा भूतकाळ.भूतकाळाच्या धूसरतेतून ते वाचकालावर्तमानाकडे घेऊन जातात,तेव्हा आजच्या व्यामिश्र जीवनाची गुंतागंतशक्य तितकी स्पष्ट दाखवण्याचात्यांचा सायास असतो.आणि भूत-वर्तमानाच्या पायावर उभा राहणारा,भविष्यातील अनेकानेक शक्यतांचा‘फ्यूचरॉलॉजी’ बांधत असलेला इमला-तो इमलाही विचारांच्या प्रकाशझोतातते वाचकाला उजळून दाखवतात.हा आहे वाचकांपुढे मांडलेला काळाचा एक मोठा पैस.

Quantity:
in stock