Mati Bhanamati – मती-भानामती

SKU: 15210
Publisher:
Our Price

150.00

Product Highlights

आपोआप फाटणारे, पेटणारे कपडे, अंगावर बिब्याच्या फुल्या,अन्नात विष्ठा, डोळयातून निघणारे खडे-असे गूढ, भीतिदायक प्रकार म्हणजे भानामती-काळी जादू.
त्यातून समाजात पसरतो गैरसमज-ही सारी विज्ञानापलीकडची अतर्क्य शक्ती !मराठवाडयातील भानामती तर आणखी निराळी.फक्त स्त्रियांनाच छळणारी. मग त्या घुमतात, लोळतात, भुंकतात,बेभान अवस्थेत ‘भानामती’ करणा-याचे नाव सांगतात.ज्या व्यक्तीचे नाव उच्चारले जाते, त्याचे जगणे अवघड बनते.अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने गेल्या पंचवीस वर्षांत
शेकडो भानामती प्रकरणे शंभर टक्के यशस्वीरीत्या हाताळली.भानामती घडते, तेव्हा ती दूर करण्यासाठीक्रोधापेक्षा करुणेची, उपहासापेक्षा आपुलकीची गरज असते-हे भान देणारे
रहस्यकथेहून रोमांचक वाटेल असे

Quantity:
in stock