Gurutveeya Tarang – गुरुत्त्वीय तरंग

SKU: 14734
Product by:
Our Price

180.00

Product Highlights

बरोबर शंभर वर्षांपूर्वीआइन्स्टाइन नावाच्या महामानवानेएका वैज्ञानिक तथ्याचे अनुमान केलेआणि ते त्याचे सैद्धांतिक भाकीतअचूक वास्तव असल्याचा खात्रीशीर पुरावा
शास्त्रज्ञांच्या हाती लागला.गुरुत्वाकर्षणाच्या बलाशी निगडितगुरुत्वीय तरंगांचा शोध घेण्यातशास्त्रज्ञांना यश आले.विश्वाला जाणून घेण्यासाठीमानवाला आणखी एक खिडकी पुरवणारे
विश्वदर्शनाचे नवे साधन म्हणजेचगुरुत्वीय तरंग

Quantity:
in stock