Laingikata Shikshan – लैंगिकता शिक्षण

SKU: 14474
Product by:
Our Price

250.00

Product Highlights

हा विषय तसा नाजूक आणिस्फोटकसुद्धा. तरीही, लैगिकता हातुम्हां-आम्हां सर्वांच्या आयुष्याचा एकअविभाज्य पैलू आहेच. त्यामुळेचलैंगिकता या विषयाबाबतचे संकोच,दडपणं, गाढ अज्ञान अन् गैरसमजहीदूर व्हायला हवेत. म्हणून याबाबत ‘योग्य’काय आणि ‘अयोग्य’ काय, हे सा-यांनासमजेल, अशा वैज्ञानिक परिभाषेतलिहिलेलं, ‘वाचावंच’ असं,एका अधिकारी तज्ज्ञाचं पुस्तक.

Quantity:
in stock